Поверителност

       
 
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чрез предоставяне на Вашите лични данни на Ай Софт ООД чрез този уеб-сайт или по друг начин, Вие давате съгласието си за обработка и използване на Вашата лична информация по начина, описан в тази политика.

Ай Софт ООД се съобразява със запазване поверителността на личната информация на нашите клиенти и онлайн посетители. Тази политика за поверителност е с цел да Ви информира за нашите онлайн информационни практики, нашите практики по отношение на събирането, съхраняването, обработката, прехвърлянето и използването на лична информация и изборът, който съществува по отношение на събирането и използването на Вашите лични данни.

Личната информация, която Вие предоставяте, може да бъде използвана за поддържане на клиентската Ви връзка с Ай Софт ООД. Ние желаем да използваме тези данни за да улесним Вашата работа в нашия уеб-сайт и с компанията като цяло. Освен ако не сте дали други инструкции, ние ще Ви изпращаме информация за различните актуализации на нашите продукти, специални предложения и други нови продукти и услуги от Ай Софт ООД, които смятаме, че ще представляват интерес за Вас.

Ако не желаете да получавате такива съобщения, то по всяко време можете да изберете опцията за отказ от получаване на поща в бъдеще, като се свържете с нас.

Ай Софт ООД няма да предоставя Вашата лична информация на външни организации с цел да я използват за маркетинг или нежелани съобщения без Вашето съгласие.

За всякакви въпроси или коментари, отнасящи се до политиката за поверителност на Ай Софт ООД или уеб-сайта, моля свържете се с нас.