Гаранция

       
  ГАРАНЦИОНЕН СРОК   Гаранционният срок на техниката е посочен на издадената гаранционна карта. Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи.
  ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ   Ай Софт ООД се задължава да осигури качествена услуга, възстановявайки функционалността на рекламираното гаранционно устройство не по-късно от 30 дни след приемане на техниката. Гаранционният сервиз е безплатен и е изцяло за сметка на Ай Софт ООД. Гаранционният ремонт се извършва само в сервизния център на фирмата: гр. Перник, ул. Найчо Цанов 14.
Транспортирането на гаранционна стока до сервизния център е за сметка на клиента. Транспортирането на вече ремонтираната гаранционна стока е за сметка на Ай Софт ООД.
  ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА   Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в гаранционния срок. Гаранцията не се отнася за повреди, причинени oт пренапрежения по LAN, както и от други модули или оборудване, използвани съвместно с изделието.
  КОГА ОТПАДА ГАРАНЦИЯТА   Гаранцията отпада при нарушен външен вид, поправка или промени в гаранционната карта. Повреди, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение, неспазване на указанията в съпровождащата документация, незаземяване, неизправности в електрическата мрежа, природни бедствия и форсмажорни обстоятелства, ползване на некачествени консумативи, опит за отстраняване на дефект от неупълномощени лица или по други причини, независещи от Доставчика, се отстраняват за сметка на клиента.

 

Powered By OpenCart
АЙСОФТ Компютърс © 2019