Учени създадоха работещ модел на квантов компютър

За създаването на работещ квантов компютър ще са необходими само още 10 години

 
Новата концепция залага на силиция като среда за кубитите
 
Австралийски учени от университета на Нов Южен Уелс разработиха успешен теоретичен модел на квантов компютър. Те доказват възможността за поместване на квантов бит и кубит в ядрото на атом фосфор, който се съдържа в силициевите схеми на съвременните компютри.
 
Кубитът е най-малкият елемент за съхранение на данни в квантовия компютър. Повечето теоретични модели на квантов компютър предполагат използване на вакуум в качеството на среда за кубитите, но подобен подход води до съществени грешки при изчисленията.
 
Досегашният опит показва, че погрешните изчисления при използване на технология с вакуум достигат 0,2%. Освен това, по думите на Ендрю Дзурак, един от авторите на новия теоретичен модел, досега е било необходимо много време за създаване на кубити, но оттук насетне предстои бърз прогрес.
 
Силицият остава основен материал за компютърните технологии. Съществуват и алтернативни материали, но те все още не могат да изместят силиция. Професор Аднреа Морело от същия екип учени счита, за създаването на работещ квантов компютър ще са необходими само още 10 години.
 
Постепенно инженерите достигат физическия предел на транзистора, който не може да бъде по-малък от атома. Това ограничение се очаква да бъде преодоляно от квантовите компютри.
 
Изчисленията на учени показват, че идеалният квантов компютър може да изпълни 10 септилиона (1025) операции в секунда – абсолютният максимум, отвъд пределите на който не може да достигне нито един компютър.
На базата на тези изчисления се счита, че ускоряването на компютрите, т.е. действието на закона на Мур, ще приключи след 75 години.

Източнк: TechNews
Дата26.04.2013

Новини и полезна информация..

Powered By OpenCart
АЙСОФТ Компютърс © 2019