Как да направим Backup на компютър с Windows 7

1. Отворете Control Panel (Контролен панел) в режим всички обекти.

2. Стартирайте иконата Backup and Restore (Архивиране и възстановяване).

3. Натиснете линка Create an image backup (Създаване на архивно изображение).

4. Изберете мястото, където искате да съхраните бекъп образа и натиснете бутона Next (Напред).

5. Изберете и други системни твърди дискове или дялове, ако искате да бъдат включени в бекъп образа с Windows дяла и натиснете бутона Next (Напред).

6. В следващия прозорец ще видите информация за приблизителния размер на бекъпа, който се каните да направите. Проверете настройките и ги потвърдете, натиснете бутона Start backup (Започни архивирането).

7. До завършване на операцията по бекъпа ще виждате прозорец с прогрес лента.

8. Натиснете бутона Finish.

Източник: iSOFT Computers

Новини и полезна информация..

Powered By OpenCart
АЙСОФТ Компютърс © 2019