TeamViewer - отдалечен достъп до вашия компютър

TeamViewer е специализиран софтуер за отдалечен достъп до персонален компютър. Както е известно, съществуват множество сходни програми и дори Windows е снабден с подобна. TeamViewer превъзхожда останалите конкурентни програми чрез своите опростени настройки, приятен и лесен за използване интерфейс, не е необходимо също така да знаете IP адреси и други неща. 

Програмата ви предлага три режима на работа: цялостното споделяне на компютъра (Remote Support), споделяне само на работната площ (Presentation) и трансфер на данни (File Transfer). Нещо повече, с TeamViewer е възможно да се свържете с отдалечения компютър дори и при наличието на активна защитна стена.

Информация за програмата и изтегляне:

 

 • Официална страница: http://www.teamviewer.com/ 

   
 • Лиценз: Безплатен (Freeware)

   
 • Линк за изтегляне: TeamViewer

   
 • Размер: 1.92 MB


Изисквания към системата:
 

 • Windows 2000/XP/Vista/7 

   
 • CPU 300MHZ или повече 

   
 • RAM64MB или повече 

   
 • ~10 MB свободно пространство на твърдия диск


Инсталация:

Преди да започнете работа с програмата, трябва да изтеглите и инсталирате последната версия на софтуера. След стартиране на инсталационния файл се отваря следният прозорец:Този помощник ще ви помага по време на инсталационния процес. Препоръчително е да затворите всички други приложения, преди да започнете с инсталацията с цел избягване на нежелани конфликти. 

Следва да изберете за какви цели ще използвате програмата. Налични са няколко варианта: Лична/ Некомерсиална употреба (Personal/Non-commercial use), Компания/Комерсиална употреба (Company/Commercial use) и двата варианта едновременно (Both of the above).

Натиснете върху Next > (Следва >), за да продължите. Ще видите следното:Това е License Agreement (Лицензно споразумение) на програмата. Прочетете го и ако сте съгласни с него, маркирайте I accept the terms in the License Agreement (Приемам условията на лицензионното споразумение). )

Натиснете също така и върху I agree that i will only use TeamViewer for non-commercial and private use (Декларирам, че ще използвам програмата само за некомерсиална и лична употреба), за да продължите с инсталацията. 

Бележка: Ако искате да инсталирате програмата, трябва задължително да приемете лицензното споразумение.


Натиснете върху Next > (Следва >), за да продължите. Ще видите следния прозорец:От тук трябва да изберете тип на инсталацията:

 

 • Normal installation (default) – От тук е избрана инсталация по подразбиране. Това означава, че програмата ще се инсталира нормално и ще можете да я стартирате при необходимост.

   
 • Start automatically with Windows – Ако изберете тази опция, след инсталацията програмата ще се стартира при всяко зареждане на операционната система. По този начин другите потребители ще могат винаги да се свързват към вас. За тази цел е препоръчително да въведете фиксирана парола, която другите потребители трябва да въвеждат, за да им се гарантира достъп до вашия компютър. 

Натиснете върху Next > (Следва >), за да продължите. Следният прозорец се показва: 

 • Use TeamViewer VPN – С тази опция вие ще можете да създавате виртуални частни мрежи между вашия и компютъра, към който искате да се свържете. За да може да се създаде такава виртуална мрежа, е необходимо и двата компютъра да са маркирали тази опция по време на инсталирането на програмата. Трябва да имате в предвид обаче, че VPN връзка няма да ви е нужна при презентации или remote support.


Натиснете върху Next > (Следва >), за да продължите. Ще видите следния прозорец:От тук помощникът за инсталиране на програмата показва, че тя ще се инсталира в директорият
а 
C:\Program Files\zabkat\TeamViewer\Version4\. Ако искате да я промените, използвайте диалоговия прозорец Browse…(Преглед….),

Бележка: Трябва да имате поне ~ 10 MB свободно пространство на твърдия диск.

Бележка 2: Ако ще инсталирате програмата на Windows Vista или Windows 7, трябва да го направите от потребителски акаунт, който има администраторски права, а също така трябва да бъде в различен дял от този, в който е инсталирана операционната система, за да се избегнат нежелани конфликти.В този прозорец трябва да изберете с какво име да фигурира програмата в старт менюто. По подразбиране, директорията ще се казва TeamViewer 4. Ако искате да я промените, използвайте полето, от което може да изберете ново име.

Инсталаторът е готов за инсталация. Прегледайте всичко. Ако нещо не е както трябва, може да го промените като се върнете назад чрез < Back (< Назад) или ако всичко е наред, то може да започнете с инсталацията, като натиснете върху бутона Install > (Инсталирай). След натискането на бутона, програмата ще стартира инсталационния процес на вашия компютър. Процесът е кратък и обикновено отнема приблизително 10 секунди. След завършването, ще видите следния прозорец: Ако видите този прозорец може да бъдете сигурни, че програмата се е инсталирала успешно на компютъра ви. 

Натиснете върху Finish (Финал). Инсталацията завърши!

 

Главен прозорец на програмата:


Има няколко начина, чрез които можете да стартирате програмата:

1. От иконата на работния плот.

2. От старт менюто.

3. От C:\Program Files\TeamViewer\Version4\
 По този начин изглежда програмата, като са ясно различими две отделни сесии:

 

Wait for a session


Тук се съдържа информация за вашият компютър. Той се характеризира с два основни елемента. Първият и най-важен е ID. Това е уникалният ви номер в мрежата на програмата. Само чрез него другите потребители ще могат да се свържат към вас. Вторият елемент е Password, който служи за защита на вашата система от неправомерно и неоторизирано проникване. По подразбиране тази парола ще се променя с всяко стартиране на програмата, но ако искате да имате фиксирана парола, натиснете върху Configure permanent access to this computer.

Create session

От тук пък се случва същинското „влизане” в нечий компютър. За да получите достъп до друг компютър, той трябва да ви даде уникалния си номер, а също и паролата си. 


След като въведете ID в полето, трябва да изберете по какъв начин искате да се осъществи достъпа до другия компютър: Remote Support (т. нар „Отдалечена помощ” – Ще се отвори малък прозорец, който ще наподобява екрана на другия компютър, като ще можете да копирате, изтривате, редактирате и т.н. -  вие ще разполагате с толкова права, колкото имате и на личния си компютър), Presentation (Този режим се използва при презентиране), File Transfer (Този режим служи само за обмяна на файлове, т.е. Файлов трансфер) и VPN (За създаване на VPN тунел.)

Какво е VPN? 

VPN (Virtual Private Network)предоставя връзка на физически дълги разстояния. VPN може да се причисли като вид WAN (Wide Area Network)VPN позволява размяната на файлове, видео конференции и други полезни услуги. Реално погледнато той не предлага нова функционалност, която вече да не се предлага от алтернативни механизми. Предимсвото на VPN е в цената и ефективността.

Ключовото предимство на 
Virtual Private Network е във възможността да работи и като private (лична), и като public (публична) мрежа. Използвайки метод наречен тунелиране (tunneling), структурата му е същата като на intranet. VPN технологиите включват много и разнообразни механизми за сигурност, които предпазват частните и публични връзки.

Пример: 
Remote Support. След като въведете нужната информация, трябва да натиснете върху бутона Connect to Partner (Свързване към партньор). Ако информацията, която сте въвели и вярна, трябва да се появи този прозорец:В този прозорец трябва да въведете паролата на вашия партньор. След като го направите, натиснете върху бутона Log On (Влизане). 

Ще се отвори нов прозорец:Вече се намирате в компютъра на вашия партньор. Той ще вижда абсолютно всичко, което което се случва с компютъра му.

Настройки на програмата:

За да отворите настройките на програмата, натиснете върху менюто Extras (Инструменти) > Options (Настройки) Ще видите следния прозорец:

 

General (Основни настройки)
Your Display Name – Тук трябва да въведете име, с което да се идентифицира системата ви.

Start TeamViewer with Windows – Стартиране на програмата заедно с операционната система. Опцията не е маркирана по подразбиране заради причини, свързани със сигурността. Ако някой знае уникалния номер и паролата ви, може да ви изненада неприятно. 

Новини и полезна информация..

Powered By OpenCart
АЙСОФТ Компютърс © 2019